PersonuppgiftspolicyCookiepolicyHantera personuppgifterHantera nyhetsbrevVanliga frågor om annonseringKontakta oss
Personuppgiftspolicy affärs- och branschpress
Personuppgiftspolicy affärs- och branschpress
Visa all information

Sammanfattning av personuppgiftspolicy

I denna personuppgiftspolicy har vi samlat information om hur vi inom affärsområdet Bonnier News Business behandlar personuppgifter som avser kunder och före detta kunder, kontaktpersoner hos kundföretag, deltagare och medverkande vid event och utbildningar, prospekt samt användare av sajter och appar. I Bonnier News Business ingår Dagens Industri och flera branschtitlar.

Personuppgiftsansvarig

Bonnier News AB (org. nr. 559080-0917) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Kontaktinformation till oss, vårt dataskyddsteam och dataskyddsombud hittar du under kontakta oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder personuppgifter huvudsakligen för följande ändamål.

 • För att tillhandahålla prenumerationer och andra produkter och tjänster som du har beställt, anordna konferenser, event, nätverk och utbildningar som du är anmäld till och för att skicka nyhetsbrev som du prenumererar på. Detta innefattar även genomförande av betalningar, att skicka fakturor, att vid behov verifiera din identitet och att kommunicera med dig om villkor, uppdateringar och liknande samt skapande och tillhandahållande av användarkonto m.m. Några av våra tjänster innebär att du får tillgång till en mer personlig upplevelse som kan baseras på dina aktiviteter på våra sajter m.m.

 • Kundsupport. Vänligen notera att telefonsamtal kan komma att spelas in.

 • Kund- och marknadsundersökningar.

 • Administration av tävlingar och omröstningar som du deltar i.

 • Analys och produktförbättring/utveckling.

 • Direktmarknadsföring och telefonförsäljning, inklusive profilering för dessa ändamål. Vänligen notera att telefonsamtal kan komma att spelas in. Om du har begärt att bli spärrad från direktmarknadsföring eller telemarketing sparar vi relevant kontaktuppgift i ett spärrfilter. 

 • Visa och mäta annonser samt anpassa annonser och innehåll på våra plattformar.

 • Målgruppsbaserad annonsering på andra plattformar.

 • Säkerhet, tvister och verkställande av avtal samt regelefterlevnad.

När du surfar på våra webbsidor använder vi oss av cookies och liknande tekniker. Läs mer om detta under rubriken “Cookies och liknande spårningstekniker” samt i vår cookiepolicy. Du hittar även en FAQ för behandling av personuppgifter inom ramen för vår annonsering här.

Läs gärna mer om ändamålen under rubriken “Hur vi använder personuppgifter”. 

Gemensam behandling inom koncernen

Bonnier News AB och koncernbolagen Bonnier Healthcare Sweden AB och Medibas AB har en gemensam databas infon ramen för vår B2B-verksamhet, där vi delar data för marknadsföringsändamål m.m. Bolagen har ett gemensamt ansvar för denna behandling. Mer information om den koncerngemensamma behandlingen hittar du under “Hur och varför vi delar personuppgifter”.

Kort om dina rättigheter och kontakt

Du har flera rättigheter under GDPR. Du har bland annat rätt att få en kopia på dina personuppgifter och, ibland, att få dina uppgifter raderade. Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring och telefonförsäljning, inklusive profilering för dessa ändamål. Om du har gett ditt samtycke för viss behandling har du alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Läs mer om vilka rättigheter du har och hur du tillvaratar dina rättigheter under rubriken “Dina individuella rättigheter”. 

Kontaktinformation till oss, vårt dataskyddsteam och dataskyddsombud hittar du under Kontakta oss.

Redaktionellt innehåll

Redaktionellt innehåll (t.ex. artiklar, bilder och tv-inslag) och behandling av personuppgifter som utförs i redaktionellt syfte omfattas inte av denna policy. För frågor om det redaktionella innehållet – kontakta ansvarig utgivare.

Övrigt

Vänligen notera att det kan finnas kompletterande personuppgiftspolicys som gäller för vissa av de tjänster som vi erbjuder.

Personuppgiftspolicyn i sin helhet

Till vem riktar sig denna personuppgiftspolicy?

I denna personuppgiftspolicy har vi samlat information om hur vi inom affärsområdet Bonnier News Business behandlar personuppgifter som avser kunder och före detta kunder, kontaktpersoner hos kundföretag, deltagare och medverkande vid event och utbildningar, prospekt samt användare av sajter och appar. i Bonnier news Business ingår följande varumärken.

 • Dagens industri

 • Aktuell Hållbarhet, Apoteksmarknaden, Dagens Media, Dagens Medicin, Digital Hälsa, Energimarknaden, Fond & Bank, Kommunal Hälsa, Läkemedelsmarknaden, Pensioner och Förmåner, Resumé, Risk & Försäkring

 • Fastighetsnytt, Business Arena, Byggindustrin och Construktion Summit

 • Dagens Samhälle

 • Daglig Varunytt och Market

Om du är kund hos DN, Expressen, något av våra Lifestylemagasin eller lokaltidningar gäller en annan personuppgiftspolicy som du hittar här

Om du är kund hos NOA Gallery hittar du deras personuppgiftspolicy här.

Personuppgiftsansvarig

Bonnier News AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Bonnier News AB ingår i den större mediekoncernen Bonnier News, där även koncernbolagen Bonnier Healthcare Sweden AB (556615-8472) och Medibas AB (org nr 556617-5518) ingår. Vi samarbetar med dessa bolag inom ramen för vår B2B-verksamhet och har då ett gemensamt personuppgiftsansvar för behandlingen. Du kan läsa mer om den gemensamma behandlingen under avsnittet "Hur och varför vi delar personuppgifter".

Om du har frågor om den gemensamma behandlingen eller om du vill utöva dina rättigheter, kan du alltid kontakta vårt dataskyddsteam genom att skicka ett mejl till dataskydd@bonniernews.se.

Personuppgifter som vi använder 

Kategorier av personuppgifter

Kategori Exempel på personuppgifter som ingår
Namn och kontaktuppgifter För- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransadress, faktureringsadress och andra eventuella kontaktuppgifter.
Personnummer Personnummer.
Autentiseringsuppgifter Användarnamn och lösenord.
Kontoinställningar Information som du lägger till din profil i ditt användarkonto.
Kundprofildata Ålder och kön samt statistik om det område där du bor, t ex uppgifter om det bor en stor andel småbarnsfamiljer eller pensionärer i området, eller om det överlag finns många hyresrätter eller bostadsrätter i området. Information om hushållet har en bil eller inte. Kund-ID.
Yrkesrelaterad information Titel/roll, företag och specialisering/bransch. Används endast om vi har en relation till dig i din yrkesroll.
Betalningsuppgifter Betalningsmedlets nummer (till exempel kreditkortsnummer) och associerad säkerhetskod eller bankkontonummer och liknande betalningsuppgifter.
Köphistorik Information om köp och prenumerationer, summa, tid för köp och erbjudanden som du utnyttjar.
Enhetsdata Data om din enhet, t.ex. information om du surfar på en mobil eller dator och vilken browser du använder. Detta kan även innefatta information om IP-adress, cookie-ID och andra online-identifierare, inställningar (t.ex. språkinställningar) och programvarukonfigurationer som du använder.
Användningsdata Information om hur du använder våra digitala tjänster, t ex information om vilka funktioner som du använder, hur du navigerar på våra sajter, vilka artiklar du läser och vilka poddar du lyssnar på, vilka annonser du klickat på i våra nyhetsbrev, vilka delar av våra sajter du besöker inklusive våra sidor på sociala medier såsom våra Facebook-sidor, din plats, favoriter bland de nyhetsartiklar som du sparar i din profil på ditt användarkonto och ämnen/skribenter som du följer, vilka aktier du följer i en ekonomiapp och liknande information.
Korrespondens Information som du skriver i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback och recensioner, frågor och information som du lämnar i kundtjänstärenden. När du kontaktar oss, t ex för kundsupport genom telefonsamtal eller chattsessioner med våra representanter eller när vi kontaktar dig för telemarketing, kan samtalen komma att spelas in och sparas under en viss tid.
Specialkost/allergi Information om vilken specialkost du vill ha eller mat du är allergisk mot i samband med deltagande vid ett event eller utbildning.
Loggdata Information om produkten du loggade in på, datum och tid, IP-adress samt eventuella felmeddelanden.
Partitillhörighet Om vi har en relation till dig i din offentliga, politiska roll kan information som visar partitillhörighet behandlas. Denna information kan användas för att skicka erbjudanden, t ex för konferenser som riktar sig till ledamöter i kommunfullmäktige eller andra företrädare för politiska partier.

Övrig information

Vilka uppgifter som vi samlar in och hur de används kan variera och beror på vilken tjänst du eller ditt företag använder, vilka integritetsinställningar du har gjort på din dator eller mobil och de funktioner som du använder i tjänsterna.

Hur vi använder personuppgifter

Introduktion

Här har vi beskrivit varför vi använder personuppgifter, vilka uppgifter som används för de olika ändamålen och vilken laglig grund vi stödjer oss på. 

Vi stödjer oss framförallt på två olika lagliga grunder; antingen att vår behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig ("Avtal"), eller att vår behandling är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intresse ("Berättigat intresse"). I vissa fall baseras behandlingen på ditt samtycke (”Samtycke”) eller att behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse (”Rättslig förpliktelse”).

Vi har gjort vår bedömning av ”Berättigat intresse” utifrån att vår behandling för sådana ändamål är nödvändig för att kunna möta användares och kunders önskemål, utvärdera, utveckla och förbättra innehållet och utformningen av tjänsterna och att kunna marknadsföra våra tjänster och produkter och uppnå relevans i erbjudanden och annonsering. Slutligen har vi ett berättigat intresse av att kunna skydda vår verksamhet.

För att tillhandahålla våra tjänster och produkter och i övrigt administrera vår kundrelation med dig eller det företag du representerar

Beskrivning av behandling

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig eller det företag du representerar. Detta innebär att vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål..

 • För att förse dig eller det företag du representerar med tjänster och produkter som du/företaget har beställt eller begärt, t ex för att kunna leverera en tidning till din adress, leverera din digitala prenumeration, för att du ska kunna lyssna på våra podcasts, skicka nyhetsbrev som du prenumererar på och att administrera ditt deltagande vid utbildningar, konferenser, event för nätverkande inom näringslivet och andra event.   

 • Skapa eller ge dig tillgång till ett användarkonto, och för att därefter kunna tillhandahålla användarkontot.

 • För att kunna anpassa innehåll och ge dig tillgång till en mer personlig upplevelse av våra tjänster som kan baseras på dina aktiviteter på våra sajter, intressen och favoriter m.m.

 • Om du är medlem i något av våra nätverk kan uppgifter om dig och ditt företag komma att visas för andra medlemmar på nätverkets gemensamma plattform eller i marknadsföring av nätverket. Läs mer under “Hur och varför vi delar personuppgifter”.

 • Om du är deltagare, talare eller jurymedlem vid ett event, eller om du representerar ett företag som deltar vid ett tävlingsevent, behandlar vi dina uppgifter för att administrera ditt/ditt företags deltagande vid eventet. Under rubriken “Särskilt om event” finns mer information om personuppgiftsbehandling i samband med event.

Kategorier av personuppgifter

Namn och kontaktuppgifter, autentiseringsuppgifter, enhetsdata och kontoinställningar (endast om du har ett användarkonto), personnummer (om du gör ett köp som konsument och vi behöver verifiera din identitet för att verifiera om du är berättigad till ett visst erbjudande), yrkesrelaterad information (endast om du köper en produkt eller tjänst i din yrkesroll). För att kunna anpassa innehåll och på så sätt erbjuda en personaliserad tjänst kan vi behandla enhets- och användningsdata, köphistorik och kundprofildata.

Laglig grund

Om du själv är beställare/köpare av tjänsten/produkten är den lagliga grunden Avtal för alla åtgärder som är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, inklusive eventuell anpassning av innehållet i tjänsten. Detta kan t ex innefatta leverans av en tidning du prenumererar på eller att möjliggöra inloggning på ditt digitala konto. I vissa fall kan vi behöva behandla personnummer för att kunna tillgängliggöra ett erbjudande som endast vissa personer är berättigade till. 

Om ditt företag är beställare av tjänsten/produkten är den lagliga grunden Berättigat intresse.

Viss behandling i samband med event kan ske med stöd av Avtal, Berättigat intresse eller Samtycke. Läs gärna mer under rubriken “Särskilt om event”.

Betalning och fakturering

Beskrivning av behandling

Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra betalningar och skicka fakturor samt att vid behov verifiera din identitet, t ex vid fakturabetalning. Om du deltar vid ett event i egenskap av jurymedlem behandlar vi dina fakturauppgifter för att kunna genomföra betalning. 

Kategorier av personuppgifter

Namn och kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, personnummer vid fakturabetalning/autogiro.

Laglig grund

Avtal.

Kommunikation om din tjänst

Beskrivning av behandling

Vi kan behöva kontakta dig per e-post, telefon, sms, push-funktion eller på andra sätt för att ge dig information som är relevant för din prenumeration, ditt köp eller nyttjande av våra tjänster. Vi kan t.ex. informera dig om när en prenumeration är på väg att upphöra eller när vi gör uppdateringar eller ändringar i våra villkor, meddela dig när säkerhetsuppdateringar är tillgängliga, påminna dig om varor som finns kvar i din kundvagn, eller informera dig om att du måste vidta en åtgärd för att hålla ditt konto aktivt.

Kategorier av personuppgifter

Namn och kontaktuppgifter

Laglig grund

Vilken laglig grund som är tillämplig beror på vilken relation vi har med dig och vad kommunikationen gäller.

 • Om kommunikationen rör sådant som vi är skyldiga enligt avtalet att kommunicera till dig: Avtal.

 • Om kommunikationen rör sådant som vi har en skyldighet enligt lag att kommunicera: Rättslig förpliktelse. 

 • Om kommunikationen rör sådant som vi inte är skyldiga att kommunicera till dig men som vi tror kan vara till nytta för dig när du använder våra tjänster: Berättigat intresse.

 • Om vi har ett avtal med företaget du representerar och vi är skyldiga enligt avtalet att kommunicera viss information till företaget: Berättigat intresse. 

Särskilt om event

I samband med event förekommer viss behandling utöver den som beskrivs under andra rubriker i denna policy. 

 • I vissa fall kan vi behandla och publicera bilder eller inspelat material från eventet där du förekommer för att informera om våra kommande event. Den lagliga grunden är Berättigat intresse.

 • Som talare eller deltagare behandlar vi också ditt namn och bild i marknadsföringssyfte för det fall du lämnat ditt separata medgivande till sådan marknadsföring i enlighet med lagen om namn och bild i reklam (1978:800). Den lagliga grunden är Avtal. 

 • Vid anmälan till ett event kan du också behöva lämna uppgift om allergier och specialkost till oss eller vår samarbetspartner för att vi ska kunna tillhandahålla mat/tilltugg på eventet. Den lagliga grunden är Samtycke.

 • Vi kan komma att publicera deltagarlistor för eventet (namn, företag, titel) och tillhandahålla dig en namnskylt på eventet. Vi kan komma att använda en särskild event-app för att tillhandahålla information om eventet m.m. Den lagliga grunden är Berättigat intresse.

 • Om du deltar i egenskap av jurydeltagare behandlar vi dina kontaktuppgifter och yrkesrelaterad information för att administrera ditt jurydeltagande. Den lagliga grunden är Berättigat intresse. 

Om du deltar vid ett event kan dina kontaktuppgifter delas med eventets samarbetspartners, läs mer under avsnittet “Hur och varför vi delar personuppgifter”.

Kundsupport samtalsinspelningar m.m.

Beskrivning av behandling

Vi behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla kundsupport och hantera reklamationer avseende ditt köp eller din prenumeration, event, utbildning eller annan tjänst eller produkt. Vi behandlar också personuppgifter när du kontaktar vårt dataskyddsteam eller dataskyddsombud. 

Om du kontaktar vår kundservice per telefon, t.ex. för kundsupport, kan samtalet komma att spelas in för din och vår säkerhet och/eller i kvalitet- och utbildningssyfte.

Kategorier av personuppgifter

Namn och kontaktuppgifter, korrespondens.

Laglig grund

Avtal eller Berättigat intresse, beroende på ärende. Samtalsinspelning sker med stöd av berättigat intresse.

Kund- och marknadsundersökningar

Beskrivning av behandling

Vi kan skicka ut kundundersökningar via e-post och be dig att utvärdera exempelvis ett event du närvarat vid eller en tjänst som du använt. Vi kan också skicka en förfrågan om du vill vara med i en av våra paneler. Inför kommande event kan vi kontakta dig som yrkesperson för att göra research om intressanta ämnen och trender.

Kategorier av personuppgifter

Namn och kontaktuppgifter, yrkesrelaterad information, korrespondens.

Laglig grund

Berättigat intresse.

Administration av tävlingar och omröstningar

Beskrivning av behandling

Om du deltar i en omröstning eller tävling som vi anordnar behandlar vi dina uppgifter för att administrera ditt deltagande, vilket innefattar bl a insamling av svar från dig samt att utse och kommunicera en vinnare.

Kategorier av personuppgifter

Namn och kontaktuppgifter samt innehållet i kommunikation.

Laglig grund

Berättigat intresse.

Analys och produktförbättring/utveckling

Beskrivning av behandling

Vi använder uppgifter för att analysera och förbättra våra befintliga tjänster och produkter, bland annat genom att uppdatera funktioner och få en ökad förståelse för hur vi kan göra användarupplevelsen smidigare för dig. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, såsom lästa artiklar och vilka podcasts som lyssnats på, sökfrågor och klick på våra sajter för att förbättra relevansen för sökresultat, för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras, vilket innehåll som ska publiceras på sajten och placering av innehåll. Vi använder även olika analysverktyg såsom Google Analytics för att samla in data om hur våra webbsidor används och göra analyser utifrån dessa uppgifter. Denna data kan exempelvis visa vilka sidor som är mest besökta, vilken väg besökare tar genom sajten, och från vilka sidor besökare lämnar sajten. Webbanalys kan även ge insikt i besöksfrekvens och vilket innehåll som besöks under längst tid. Genom att ställa frågor till våra kunder och besökare kan vi också utvärdera våra tjänster och produkter. Denna analys kan bland annat ligga till grund för produktförbättringar.

Vi tar också fram statistik och aggregerade analyser avseende vår affärsverksamhet för att kunna fatta välgrundade affärsbeslut och planera strategier framåt för verksamheten. Vi använder då främst anonymiserad data.

Kategorier av personuppgifter

Enhetsdata, användningsdata, kundprofildata, yrkesrelaterad information (om du har en relation till oss i din yrkesroll), köphistorik.

Laglig grund

Berättigat intresse

Direktmarknadsföring och telefonförsäljning, inklusive profilering för dessa ändamål

Beskrivning av behandling

Vi använder olika kanaler för marknadsföring, t.ex. post, telefon, e-post, SMS och andra digitala kanaler. Vår marknadsföring kan, beroende på kanal, avse våra egna och andra bolags produkter och tjänster. 

Vår marknadsföring kan anpassas baserat på  hur du har använt våra tjänster, såsom läs- och köphistorik samt ålder, kön och demografiska data. Om du har en relation till oss i egenskap av yrkesperson kan profilering även göras baserat på titel och företag. Vi kan exempelvis välja att rikta viss marknadsföring till en viss målgrupp, t ex ”kvinnor i Stockholm mellan 30-35 år som har läst mycket om ekonomi” eller “It-chefer inom vårdsektorn”.

Om vi kontaktar dig per telefon för att marknadsföra våra tjänster eller produkter till det företag du representerar kan de delar av samtalet där avtalsöverenskommelse skapas komma att spelas in för att använda som avtalsunderlag. 

Om vi har en relation till dig i din offentliga, politiska roll kan information som visar partitillhörighet behandlas. Denna information kan användas för att skicka erbjudanden, t ex för konferenser som riktar sig till ledamöter i kommunfullmäktige eller andra företrädare för politiska partier.

Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring och telefonförsäljning. Kontakta då i första hand relevant kundservice. Kontaktuppgifter hittar du här.

Kategorier av personuppgifter

Namn och kontaktuppgifter, enhetsdata, användningsdata, köphistorik, kundprofildata, yrkesrelaterad information (gäller endast personer som får marknadsföring i sin yrkesroll). Partitillhörighet (om vi har en relation till dig i din offentliga, politiska roll).

Laglig grund

Berättigat intresse. Information om partitillhörighet behandlas endast om vi har en relation till dig i din offentliga, politiska roll, under förutsättning att informationen på ett tydligt sätt har offentliggjorts av dig i enlighet med Artikel 9.2 e) GDPR.

Visa, mäta och anpassa annonser på våra plattformar

Beskrivning av behandling

Vi behandlar vissa uppgifter för att kunna visa och mäta annonser, samt för att kunna anpassa dessa annonser på våra sajter och i våra appar baserat på hur du har använt våra tjänster, såsom läs- och köphistorik samt ålder, kön och demografiska data. Vi kan exempelvis välja att visa en annons till en viss målgrupp, t.ex. ”kvinnor i Stockholm mellan 30-35 år som har läst mycket om ekonomi”. Om du har en relation till oss i egenskap av yrkesperson kan profilering även göras baserat på titel och företag. En del av den profilering som görs sker med så kallad maskininlärning. Det innebär att vi genom AI försöker förstå vilka produkter som en läsare kommer att vara mest intresserad av baserat på vad läsaren tidigare har tagit del av på våra webbsidor.

Du kan också få anpassad annonsering genom att vi matchar våra kundregisters e-postadresser med våra annonsörers kundregisters e-postadresser och på så sätt kan vi inkludera dig i en viss målgrupp. Matchningen sker genom att vi och annonsören laddar upp våra respektive register med våra kunders e-postadresser i ett sk. hashat format (som gör att man inte kan utläsa själva e-postadressen) till en plattform som automatiskt matchar de hashade e-postadresserna. Om du är kund hos både oss och annonsören blir det en matchträff och du blir indelad i en viss målgrupp hos oss som styr vilka annonser du får från annonsören. För att du ska kunna få denna typ av riktad annonsering krävs, förutom ditt samtycke till vår användning av cookies för annonsändamål, att du kontinuerligt loggar in på våra sajter.  

För själva matchningen är vi och respektive annonsör gemensamt personuppgiftsansvariga vilket innebär att du kan vända dig till både oss och annonsören för frågor om matchningen och hur din e-postadress behandlas med anledning därav. Du finner lista med aktuella annonsörer här.

Du kan begränsa våra möjligheter att anpassa annonser och innehåll på våra sajter och appar. Gå till “Cookie-inställningar”, “Anpassa cookies” eller liknande på aktuell sajt/app och neka cookies/tekniker som används för “Annonsrelaterade ändamål - i samarbete med annonspartners” samt “Cookies för profilering samt anpassning av innehåll, erbjudanden och annonser på våra sajter/appar”. Läs mer i vår Cookie policy.

Kategorier av personuppgifter

Enhetsdata, användningsdata, köphistorik, kundprofildata, kontaktuppgifter i form av e-postadress, yrkesrelaterad information (om du har en relation till oss i vår yrkesroll).

Laglig grund

Berättigat intresse.

Målgruppsbaserad annonsering på andra plattformar

Beskrivning av behandling

Vi kan använda oss av målgruppsbaserad annonsering på andra plattformar, inklusive Facebook, Twitter och Google. Om du är eller har varit kund hos oss kan vi komma att använda din e-postadress för att kunna visa dig annonser om våra tjänster och produkter på den externa plattformen, eller för att utesluta dig från att se dem. Du har alltid rätt att invända mot denna behandling genom att kontakta kundservice. På vissa webbsidor används ett verktyg som kallas Facebook-pixeln. Detta verktyg används endast om du har samtyckt till det. Facebook-pixeln används för att kunna visa bättre annonser för dig på Facebooks plattform, och innebär att viss data delas med Facebook. Läs mer under “Hur och varför vi delar personuppgifter”. Du kan begränsa vår möjlighet att visa annonser för dig på Facebooks plattform genom att ändra dina inställningar på ditt personliga konto hos Facebook. Gå till Inställningar på ditt Facebook-konto. Klicka vidare på Annonser i menyn, därefter Annonsinställningar. Klicka på ”Målgruppsbaserad annonsering” och välj det bolag som du inte vill ska kunna visa annonser på Facebook baserat på dina uppgifter. Ändra sedan inställningen från ”Tillåtet” till ”Inte tillåtet”. Direktlänk till dina annonsinställningar: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Läs Facebooks datapolicy för dig som användare här: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Kategorier av personuppgifter

E-postadress. IP- adress och annan användnings- och enhetsdata kan komma att behandlas av den andra plattformen.

Laglig grund

För målgruppsstyrd annonsering med användning av e-postadress används berättigat intresse som laglig grund. För användning av Facebook-pixeln används samtycke.

Säkerhet

Vi använder uppgifter för att skydda våra produkters, tjänsters och kunders säkerhet, för att upptäcka och för att förhindra bedrägeri (exempelvis dubbelutnyttjande av erbjudanden). När du loggar in på ditt användarkonto skapar vi en registrering av inloggningen för att kunna göra felsökningar och för att kunna motverka och utreda IT-attacker och andra säkerhetshot.

Kategorier av personuppgifter

Loggdata. Vi kan i vissa fall behandla namn, e-post och personnummer för att förhindra dubbelutnyttjande av erbjudanden.

Laglig grund

Berättigat intresse eller Rättslig förpliktelse (för det fall att vi har en rättslig förpliktelse att skydda viss information).

Tvister och verkställande av avtal

Beskrivning av behandling

Vi kan komma att använda uppgifter för att lösa tvister och verkställa våra avtal.

Kategorier av personuppgifter

Beror på omständigheterna.

Laglig grund

Beror på situation, men kan baseras på Berättigat intresse, Rättslig förpliktelse eller Avtal.

Regelefterlevnad

Beskrivning av behandling

Vi använder uppgifter för att efterleva tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagen och regler i GDPR. Vi kan också behöva behandla personuppgifter för att efterleva andra lagkrav, domstolsbeslut eller myndighetsbeslut.

Kategorier av personuppgifter:

 • Bokföringslagen: Uppgifter om ditt köp; normalt motsvarande fakturauppgifter såsom namn, adress, uppgift om köpt vara och pris.

 • GDPR och marknadsföringslagen: I vissa fall behöver vi behandla namn, adress och personnummer för att stämma av mot NIX-registret. Om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post, telefon eller post så kommer vi behålla en kopia av den aktuella kontaktuppgiften i vår spärrlista för marknadsföring för att se till att du inte får del av oönskade erbjudanden i framtiden.

 • Administration av rättigheter under GDPR, bl a registerutdrag och radering: De personuppgifter som vi har registrerat om dig och som vi har en skyldighet att lämna ut/radera.

 • Övrigt: Kan variera beroende på situation.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse.

Övrigt

Om vi planerar att använda personuppgifter för ett nytt ändamål kommer vi att informera dig innan eller i samband med att personuppgifterna samlas in. Om det krävs så kommer vi att be om ditt samtycke.

Cookies och liknande spårningstekniker

Generellt om cookies

Cookies och liknande spårningstekniker används bland annat för att vi ska kunna förbättra funktionaliteten på våra webbsidor, för att kunna rikta relevant innehåll, erbjudanden och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Vi använder både förstapartscookies och tredjepartscookies (t.ex. för annonsering). Mer information om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dina cookie-inställningar hittar du i vår cookiepolicy. På vår sida för vanliga frågor hittar du mer information om hur vi arbetar med annonsering.

Annonscookies

Vissa annonscookies och tekniker som används är så kallade tredjepartscookies/ tekniker. Annonsörer, annonsbyråer och andra samarbetspartners använder dessa cookies och tekniker för att kunna leverera annonser på våra webbsidor, för att mäta hur många användare som har sett en annons eller för att anpassa vilka annonser du exponeras för. Information om vilka uppgifter som samlas in av våra partners, hur dessa uppgifter behandlas och vilken laglig grund de stödjer sig på finns i respektive partners personuppgifts- och cookiepolicy. 

En särskild form av annonsering är så kallad “retargeting”, som låter våra annonsörer visa reklam för dig baserat på dina läs- och klickmönster på en webbsida som inte kontrolleras av oss. Om du exempelvis har besökt en modebutik online och har godkänt modebutikens cookies/tekniker, kan du komma att se annonser för modebutikens produkter på våra webbsidor. 

Hur samlar vi in personuppgifterna?

Uppgifter som du lämnar

Vissa uppgifter samlar vi in direkt från dig, exempelvis när du tecknar en prenumeration eller när du skapar och använder ett användarkonto i en av våra appar eller på våra webbsidor, anmäler dig till ett evenemang, registrerar dig för ett nyhetsbrev, köper en produkt i en webbshop eller kontaktar oss för support. Vi kan också samla in uppgifter från dig via formulär på Facebook, i samband med att du t ex anmäler dig för en gratis prenumeration.

Gåvogivare

Uppgifter som lämnas av din gåvogivare för det fall att du får en prenumeration i gåva.

Arbetsgivare

Uppgifter som lämnas av din arbetsgivare för det fall att du får en prenumeration/produkt genom din arbetsgivare. 

Användning av tjänst m.m.

Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra tjänster och produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra webbsidor och genom information som vi får tillgång till via den enhet (som mobil, dator eller surfplatta) du använder dig av när du tar del av våra tjänster, såsom IP-adress, språkinställningar och pushinställningar. I vissa fall kan vi genom särskild mätteknik knyta data vi samlar in om dig via olika enheter du använder när du besöker våra tjänster i syfte att uppnå relevans i anpassat innehåll och annonser på våra webbsidor.

Externa källor

Vi kan även hämta uppgifter från externa källor. Sådana källor kan variera över tid men har tidigare inkluderat:

 • Vi samlar in vissa uppgifter med hjälp av InsightOne Nordic AB, som är ett personuppgiftsbiträde till oss. Med hjälp av InsightOne samlar vi in kontaktuppgifter och personnummer från iDM (idm-adress.se), information om bilinnehav från Transportstyrelsen (transportstyrelsen.se) och demografiska data för bostadsområden från SCB (scb.se) eller CreditSafe (creditsafe.com). Vi använder dessa uppgifter för att kontrollera och komplettera våra kunders kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer), samt för att tillföra statistiska data för kundens bostadsområde, hushålls-ID samt information om hushållet äger en bil eller inte. Vi kompletterar även kunduppgifterna med personnummer så att vi kan utföra kontroll mot NIX-registret innan telefonförsäljning sker samt för kontroll av avlidna.

 • I vissa fall sker insamlingen via vår betaltjänstleverantör, t ex Klarna. Vid användning av en tjänst som kräver betalning samlar vi in namn, personnummer, adressuppgifter och betalsätt från betalningsleverantören för att bekräfta din identitet och adressuppgifter.

 • Sociala nätverk, när du ger en tjänst åtkomst till dina uppgifter i ett eller flera nätverk, exempelvis om du valt att identifiera dig via Facebook eller Linkedin samlar vi in uppgifter från din offentliga Facebook- eller Linkedinprofil.

 • Leverantörer som hjälper oss att fastställa geografiska positioner baserat på IP-adress.

 • Partners som vi samarbetar med för att erbjuda våra tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet. Vi kan exempelvis samla in dina personuppgifter från en samarbetspartner vid ett event vi arrangerar om du anmält dig till eventet via vår samarbetspartner.

 • Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra datakällor som är tillgängliga för allmänheten, såsom SPAR (Statens Personadressregister).

Övrigt

Om du inte lämnar uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till våra tjänster eller en viss funktion finns det en risk att du inte kommer att kunna använda den specifika tjänsten eller funktionen.

Hur och varför vi delar personuppgifter

Det kan vara nödvändigt att dela personuppgifter med andra parter i olika sammanhang, vilket vi beskriver närmare nedan.

Leverantörer som är personuppgiftsbiträden 

Vi anlitar olika leverantörer som utför tjänster för vår räkning, t.ex. leverantörer av kundhanterings- och ärendehanteringssystem, analysverktyg, system för kommunikation via bland annat e-post och chatt, kundservicesupport, marknadsföring och trafikmätning samt utvecklingstjänster och leverantörer som tillhandahåller skydd, och support och underhåll av för våra system och tjänster. Dessa leverantörer kan behöva behandla eller få tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina tjänster. Våra leverantörer är bundna av så kallade personuppgiftsbiträdesavtal och har inte rätt att använda personuppgifter för egna ändamål.

Nätverk

Om du är medlem i något av våra nätverk, t ex ett VD-nätverk, kan uppgifter om dig och ditt företag/din organisation komma att visas för andra medlemmar på nätverkets gemensamma plattform. De uppgifter som kan bli synliga för andra medlemmar är ditt namn, företag, bransch, företagets omsättning, telefon, e-postadress och länk till din LinkedIn-profil. Du kommer även ha möjlighet att komplettera med ytterligare uppgifter om dig själv som du vill dela med andra medlemmar. Vi kan komma att fråga om att få publicera ett foto. Du har rätt att när som helst välja att dina uppgifter inte ska synas för andra medlemmar.

Dina uppgifter om roll och företaget/organisationen som du representerar kan också komma att användas i marknadsföring av nätverket du är medlem i. Du har rätt att när som helst välja att dina uppgifter inte ska användas i sådan marknadsföring.

Som medlem i Di Nätverk Exklusiv kommer du att få besvara frågor om bl.a. din erfarenhet, roll och vilka utmaningar du har i din roll. Dessa uppgifter kommer att användas av Di för att skapa så bra grupper som möjligt och för att bättre förstå varje grupp och deras behov i syfte att skapa ett så bra innehåll till Träffarna som möjligt. Dessa uppgifter raderas när syftet med dem är uppfyllt eller när ditt medlemskap upphört.

Talare

Om du är talare på ett av våra event kan vi komma att dela dina kontaktuppgifter med programledaren för eventet i syfte för att kunna administrera eventets program och ditt deltagande. Meddela oss om du inte önskar att vi delar dina personuppgifter med programledaren för detta syfte.

Företagskunder

Om din arbetsgivare betalar för din prenumeration kan vi komma att dela information om ditt namn och e-postadress till arbetsgivaren för att arbetsgivaren ska kunna kontrollera vilka av dess medarbetare som har en prenumeration via arbetsgivaren. Detta är nödvändigt för att arbetsgivaren ska kunna hålla sin företagsprenumeration uppdaterad. 

Betaltjänstleverantörer

Vi delar den betalningsinformation som du lämnar för att genomföra ett köp med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och minska kreditkortsrisker.

Faktura i Kivras app

Vissa av våra bolag är anslutna till Kivra. Om du har en digital brevlåda hos Kivra kan du vid köp av vissa tjänster få din faktura digitalt i Kivras app. Vi delar ditt personnummer och innehållet i fakturan med Kivra för att kunna tillhandahålla dig fakturan i Kivras app. Detta gör vi med stöd av den lagliga grunden Fullgörande av avtal. Kivra Sverige AB är självständigt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter från och med att fakturan gjorts tillgänglig för dig i din digitala brevlåda hos Kivra.

Utbärningsbolag

Vi delar personuppgifter som du lämnar för att leverera en vara du köpt med det utbärningsbolag som ska leverera varan. Exempel på sådana utbärningsbolag är Postnord (Tidningstjänst AB) och Nim Distribution i Skåne AB. För genomförande av leveransen är utbärningsbolaget i regel själva personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. 

Annonsering - Tredjepartscookies och matchning

Tredjepartscookies för annonsering m.m.

I samband med annonsering kan viss enhets- och användningsdata samlas in av annonsörer och andra samarbetspartners via cookies/tekniker på våra sajter/appar syfte att leverera annonser på våra sajter/appar, för att mäta hur många användare som har sett en annons eller för att anpassa vilka annonser som visas. Dessa samarbetspartners behandlar data med eget personuppgiftsansvar. De partners som använder cookies och samlar in data via våra sajter/appar behöver inhämta samtycke för detta via sajtens/appens samtyckesplattform, som du vanligtvis hittar under “Cookie-inställningar”, “Anpassa cookies”, “Integritetsinställningar” eller liknande. Där kan du läsa mer om varje partner och för vilka ändamål de använder cookies och personuppgifter. Denna information finns samlad i samtyckesplattformen under rubriken “Annonsrelaterade ändamål - i samarbete med annonspartners”. Där kan du också neka våra partners användning av cookies och datainsamling. 

Utöver annonspartners kan även andra typer av samarbetspartners använda cookies och liknande tekniker i samband med att vi använder deras teknik/verktyg eller visar innehåll från andra plattformar m.m. Dessa samarbetspartners kan då samla in viss data såsom IP-adress och annan enhets- och användningsdata som de behandlar med eget personuppgiftsansvar. Mer information om detta finns i sajtens/appens samtyckesplattform, där du också kan neka cookies och datainsamling från vissa samarbetspartners.

Matchning

Vi använder oss ibland av matchning för anpassad annonsering genom att vi matchar våra kundregisters e-postadresser med våra annonsörers kundregisters e-postadresser och på så sätt kan vi inkludera dig i en viss målgrupp. Matchningen sker genom att vi och annonsören laddar upp våra respektive register med våra kunders e-postadresser i ett sk. hashat format (som gör att man inte kan utläsa själva e-postadressen) till en plattform som automatiskt matchar de hashade e-postadresserna. Om du är kund hos både oss och annonsören blir det en matchträff och du blir indelad i en viss målgrupp hos oss som styr vilka annonser du får från annonsören. För att du ska kunna få denna typ av riktad annonsering krävs, förutom ditt samtycke till vår användning av cookies för annonsändamål, att du kontinuerligt loggar in på våra sajter. 

För själva matchningen är vi och respektive annonsör gemensamt personuppgiftsansvariga vilket innebär att du kan vända dig till både oss och annonsören för frågor om matchningen och hur din e-postadress behandlas med anledning därav. Du finner lista med aktuella annonsörer här.

Samarbetspartners vid konferenser

Om du deltar vid en konferens i egenskap av yrkesperson kan dina personuppgifter i vissa fall delas med våra samarbetspartners (medarrangörer, sponsorer och utställare) vid konferensen för att dessa ska kunna rikta marknadsföring till dig i din yrkesroll. Dessa behandlar då dina uppgifter med eget personuppgiftsansvar. Vi delar deltagares personuppgifter med våra samarbetspartners med stöd av vårt Berättigade intresse att skapa utökade möjligheter för bl.a. nätverkande inom näringslivet mellan deltagarna och våra samarbetspartners, vilket utgör en viktig del av vår eventverksamhet. Du kan invända mot att dina kontaktuppgifter delas med dessa samarbetspartners genom att kontakta oss, du hittar kontaktuppgifter här.

Sociala medier/dela-knappar

När du använder våra tjänster kan du välja att dela artiklar via sociala medier via en social plug-in (exempelvis en dela-knapp). När du delar information via en social plug-in kommer din webbläsare att föra över enhetsdata till det sociala mediet, såsom datum och tid för delningen, vilken typ av enhet som du använder, ditt operativsystem och IP-adress, URL för besöket, samt information om vilken artikel du delar. För mer information om hur respektive sociala medier behandlar de uppgifter som du lämnar till dem via sociala plug-ins, uppmanar vi dig att ta del av respektive sociala medias villkor och personuppgiftspolicys.

Facebook m.m.

På vissa webbsidor används ett verktyg som innebär att viss data delas med Facebook (”Facebook-pixeln).  Detta verktyg används endast om du har samtyckt till det. Med hjälp av Facebooks verktyg kan de webbsidor som använder verktyget visa bättre annonser för sina varumärken, tjänster och produkter utifrån ditt beteende på deras webbsidor. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att ändra cookie-inställningarna på den webbsida som du lämnat ditt samtycke. 

Vi kan även använda oss av andra former av målgruppsbaserad annonsering på andra plattformar, inklusive Facebook, Twitter och Google. Om du är eller har varit kund hos oss kan vi komma att använda din e-postadress i Facebooks, Twitters eller Googles verktyg för att kunna visa dig annonser om våra tjänster och produkter på den externa plattformen, eller för att utesluta dig från att se dem. 

Vissa varumärken använder också sidor på sociala medier, t ex Facebook-sidor. Vid besök på dessa sidor kan både Facebook och vi använda information om hur du använt den sociala mediesidan för att visa dig relevanta annonser på den sociala medieplattformen. 

Du kan ändra dina inställningar på ditt personliga konto hos Facebook. Gå till Inställningar på ditt Facebook-konto. Klicka vidare på Annonser i menyn, därefter Annonsinställningar. Ändra inställningen från "Tillåtet" till "Inte tillåtet" för Annonser baserade på data från partner, samt Annonser baserade på din aktivitet i Facebook-företagens produkter som du ser någon annanstans. Direktlänk till dina annonsinställningar. Via Facebook-pixeln delas viss data med Facebook avseende ditt beteende på webbsidan som använder pixeln (vilken URL du har besökt), IP-adress och viss teknisk information. Facebook och vi som marknadsförare på Facebook kan sedan bygga målgrupper för våra respektive annonser som till viss del använder pixeldatan. Förutom pixeldatan används annan data om ditt beteende på Facebook för att bygga målgrupper. Läs Facebooks datapolicy för dig som användare här

Koncerngemensam behandling

Bonnier News AB Bonnier Healthcare Sweden AB och Medibas AB ingår i samma koncern. Bolagen har inom ramen för sin B2B-verksamhet en gemensam databas som innehåller uppgifter avseende yrkespersoner, representanter för befintliga eller potentiella kundföretag, samt deltagare vid konferenser, utbildningar och andra event. De kategorier av uppgifter som finns i den gemensamma databasen är i huvudsak namn och kontaktuppgifter, yrkesrelaterad information, användardata och köphistorik. Bolagen kan inom ramen för den gemensamma databasen dela data för att kunna rikta marknadsföring via e-post, sms och telefon till dessa personer om denna bedöms vara relevant för deras yrkesroll. De deltagande bolagen kan också använda den gemensamma databasen för att ta fram segment för att rikta annonser på sina sajter/appar, att kunna rikta marknadsföring på Facebook samt för att kunna utföra analys, t ex att kunna analysera effekt av en viss kampanj eller ta fram aggregerad statistik. De analyser som görs kan användas för produktförbättringar. Behandlingen sker med stöd av koncernbolagens berättigade intresse att på ett effektivt sätt kunna marknadsföra produkter och tjänster till yrkespersoner och att kunna uppnå relevans i marknadsföringen, samt att kunna erbjuda attraktiva annonsytor på sina sajter/appar. Bolagen har också ett berättigat intresse att kunna analysera sin verksamhet för att kunna förstå och förbättra sina tjänster. Bolagen har ett gemensamt personuppgiftsansvar för den delning av personuppgifter som sker i den gemensamma databasen för yrkespersoner. Om du vill avregistrera dig från all direktmarknadsföring och/eller telefonförsäljning från de deltagande bolagen kan du skicka din begäran via mejl till dataskydd@bonniernews.se.

Bonnier Healthcare och Medibas erbjuder bland annat tjänsterna Medibas, NetdoktorPro, Pharma Insights och Bonnier Academy.

Övrigt

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar. Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,

 2. skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök

 3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,

 4. skydda rättigheter eller egendom som tillhör oss, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna. Om det är nödvändigt överlåter vi ärendet till polismyndigheten för fortsatt handläggning.

Observera att vissa av våra webbsidor innehåller länkar till externa företag, till exempel för erbjudanden av produkter och tjänster, vars personuppgiftspolicys skiljer sig från vår. Om du lämnar personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy, ta gärna del av den innan du lämnar några uppgifter till det externa företaget. Vi ansvarar inte för användning av dina personuppgifter som dessa externa företag utför.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Integritetscenter

Vi har samlat information om hur du får tillgång till dina personuppgifter och kan utöva dina rättigheter på vårt Integritetscenter under Hantera personuppgifter.  

Användarkonto

Du kan även kontrollera vissa uppgifter via ditt användarkonto.

Avregistrering från direktmarknadsföring via avregistreringslänk

Om du får reklammeddelanden via e-post eller SMS från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet, eller genom att kontakta vårt dataskyddsteam. Du hittar kontaktuppgifter till oss här. Notera att annan kommunikation som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna inte omfattas av en sådan avanmälan, exempelvis kommunikation som avser ändringar eller uppdatering av användarvillkor.

Cookies

Information om hur du kan hantera cookies och liknande tekniker finns här. Om du vill kontakta någon av våra annonspartners som använder cookies och samlar in data via våra sajter/appar och som behandlar sådan data med eget personuppgiftsansvar, gå till ”Cookie-inställningar”, “Anpassa cookies” eller liknande på aktuell sajt/app och klicka på “våra partners” för att hitta respektive partners personuppgiftspolicy inklusive kontaktuppgifter.

Dina individuella rättigheter

Samtycke

Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter. Om du har samtyckt till cookies och liknande tekniker på en sajt/app, kan du ta tillbaka samtycket via “Cookie-inställningar”, “Anpassa cookies” eller liknande på aktuell sajt/app.

Registerutdrag och rätt till information om behandling

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi behandlar personuppgifter om dig har du rätt till en kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag) och information om hur vi behandlar personuppgifterna. Du har rätt att få veta

 • ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller,

 • vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i länder utanför EU/EES eller internationella organisationer,

 • under hur lång tid vi sparar dina uppgifter, eller, om det inte är möjligt att säga, vilka kriterier som avgör hur lång tid vi sparar dina uppgifter,

 • information om din rätt till radering, rättelse, begränsning och invändning samt rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY),

 • information om varifrån vi har samlat in uppgifterna, om dessa inte kommer från dig,

 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande enligt artikel 22.1 och 22.4 GDPR, dvs om det förekommer beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Vi ska då också ge information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av behandlingen. 

Mer information om rätten till registerutdrag hittar du på IMY:s sajt.

Radering

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. Denna rättighet är dock inte absolut. Rätten till radering gäller som utgångspunkt om:

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in, 

 • du återkallar ett samtycke som behandlingen grundar sig på,

 • uppgifterna behandlas för direktmarknadsföring eller telefonförsäljning och du invänder mot behandlingen,

 • du invänder mot annan behandling som sker med berättigat intresse som laglig grund, och vi saknar berättigade skäl att fortsätta behandla personuppgifterna som väger tyngre än ditt intresse av att få dem raderade, 

 • uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, 

 • uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse, eller 

 • uppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster riktade mot barn.

Om förutsättningarna ovan inte är uppfyllda kan vi neka din begäran om radering, t ex om uppgifterna fortfarande är nödvändiga att behandla för det syfte för vilket de blev insamlade. Det finns också vissa undantag när rätten till radering inte gäller. Undantag gäller om behandlingen är nödvändig 

 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet,

 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse, t ex måste vi spara spara uppgifter om transaktioner i 7 år för att uppfylla bokföringslagens regler,

 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, t ex om vi hamnar i tvist med dig.

I GDPR kan undantag för rätten till radering också göras om behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse eller av vetenskapliga, historiska eller statistiska ändamål, av skäl som rör ett allmänt viktigt intresse på folkhälsoområdet, eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Dessa undantag blir dock sällan eller aldrig tillämpliga i vår verksamhet. 

Exempel

 • Aktiv prenumerant: Om du har en aktiv prenumeration på en av våra tidningar och begär radering, kan vi inte radera de personuppgifter som är nödvändiga för att leverera tidningen, genomföra betalning och liknande. Däremot kan du invända mot att vi använder dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring och telemarketing. Vi kommer då att spara dina kontaktuppgifter för att kunna leverera tjänsten och kommunicera med dig om villkorsändringar och liknande, men vi kommer inte att använda dina kontaktuppgifter för marknadsföring. 

 • Före detta prenumerant: Om du tidigare har haft en prenumeration hos oss kan vi normalt radera merparten av dina personuppgifter, men vi behöver spara vissa uppgifter om dina transaktioner i sju år för att uppfylla bokföringslagens regler. Detta omfattar vanligtvis motsvarande fakturainformation. 

 • Mottagare av nyhetsbrev: Om du inte är eller har varit prenumerant, men har anmält dig till ett gratis nyhetsbrev, och därefter begär radering, ska vi normalt radera samtliga uppgifter.

Mer information om rätten till radering hittar du på IMY:s sajt.  

Rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar felaktig eller ofullständig information om dig, och att vi kompletterar din information. 

Mer information om rätten till rättelse hittar du på IMY:s sajt.

Begränsning

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter, t ex om du tycker att uppgifterna vi har om dig inte är korrekta, att vår behandling strider mot lag eller att vi inte behöver uppgifterna för ett specifikt syfte. Du kan också begära att vi inte ska behandla dina uppgifter under tiden som vi kontrollerar detta, eller under tiden vi kontrollerar om du har rätt att invända mot viss behandling. 

Mer information om rätten till begränsning hittar du på IMY:s sajt.

Dataportabilitet

Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits från dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast personuppgifter som behandlas med ditt samtycke eller för att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig.

Mer information om rätten till dataportabilitet hittar du på IMY:s sajt.

Invändning 

Du har rätt att när som helst invända mot vår direktmarknadsföring via post, e-post, sms och telefon (inklusive profilering för dessa ändamål), och vi ska då upphöra med vår behandling av dina uppgifter för dessa ändamål.

Du kan också invända mot annan behandling som sker baserat på den lagliga grunden berättigat intresse (artikel 6(1)(f) GDPR). Vi ska då upphöra med behandlingen om vi inte kan visa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Vi behöver inte heller upphöra med behandlingen om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. .

Mer information om rätten till dataportabilitet hittar du på IMY:s sajt.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Du har rätt att framföra klagomål hos IMY, som är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen. IMY:s sajt hittar du här: https://www.imy.se/.

Övrigt

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar i regel din begäran om registerutdrag och radering av dina personuppgifter inom en månad. Tiden för återkoppling kan förlängas med ytterligare två månader vid särskilt komplicerade begäran eller vid ett stort antal begäran. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden. 

Särskilt om redaktionellt innehåll

Redaktionellt innehåll som artiklar, bilder och tv-inslag omfattas inte av GDPR:s regler om radering m.m. Det betyder att man inte har rätt att begära att en artikel ska raderas med hänvisning till GDPR. Upptäcker man felaktigheter i publicerat innehåll kontaktar man ansvarig utgivare för det aktuella mediet.

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerhet för dina personuppgifter

personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering. Vi kravställer våra leverantörer för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med denna policy och våra säkerhetsrutiner. Vi använder i första hand anonym data eller pseudonymiserad data vid analys av kundinsikt, produktutveckling, trender, statistik och liknande syften. Pseudonymiserad data är data som inte kan hänföras till en viss individ person utan att kompletterande uppgifter används.

Var vi behandlar personuppgifter

Var vi behandlar personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter inom EU/EES i första hand, men i vissa fall använder vi leverantörer som behandlar personuppgifter i USA och andra länder utanför EU/EES, t.ex. för att skicka nyhetsbrev, för utveckling och underhåll av våra system och för webbanalys. Länder utanför EU/EES tillerkänner inte alltid motsvarande skydd för personuppgifter som länder inom EU/EES. Det krävs därför att särskilda skyddsåtgärder vidtas när personuppgifter behandlas utanför EU/EES. I de fall vi använder leverantörer som behandlar personuppgifter utanför EU/EES sker det under förutsättning av vi har stöd enligt lag, t.ex. genom att vi med mottagaren av uppgifterna har ingått standardiserade avtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen.

Det finns tre olika uppsättningar av standardavtalsklausuler. Du hittar samtliga på den Europeiska kommissionens webbsida: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Särskilt om Google Analytics

Vi vill särskilt informera dig om att vi använder analysverktyget Google Analytics (se mer om ändamålen under “Hur vi använder personuppgifter” och “Cookies och lokal lagring av data”). Google Analytics lagrar data för vår räkning i flera länder, bland annat USA. Mer information om Googles datacenter och var de finns hittar du här: https://www.google.com/about/datacenters/locations/. Google använder i sin tur olika underbiträden som behandlar data i olika länder. Mer information om dessa underbiträden och var de finns hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/

De standardavtalsklausuler som tillämpas när vi använder Googles tjänster hittar du här:https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Introduktion

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy, t.ex. för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller produkt, för att underhålla och förbättra befintliga tjänster, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av tjänster, produkter och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna.

Kunder och användare

Vi sparar dina uppgifter under tiden vi har en kundförhållande och viss tid därefter. Här har vi beskrivit våra gallringsfrister närmare. 

 • Vi sparar dina uppgifter i 24 månader efter avslutad prenumeration eller annan tjänst, eller efter köp av en produkt, bland annat för att kunna skicka intressebaserad marknadsföring via e-post och telemarketing. Läs mer om varför vi behandlar personuppgifter under “Hur vi använder personuppgifter”.

 • Vi kan dock spara dina uppgifter under längre tid än 24 månader om du efter avslutad prenumeration fortsätter att nyttja ditt digitala konto som en gratistjänst. Vi kommer då att spara dina uppgifter under längre tid, bland annat för att möjliggöra för dig att fortsätta nyttja gratistjänsten och för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev och intressebaserad marknadsföring via e-post och telemarketing. Vi sparar dina uppgifter så länge som du använder gratiskontot. Om du inte använder ditt gratiskonto under en period om 6 månader kommer användarkontot och personuppgifter kopplade till kontot att raderas. 

 • Om du har registrerat ett gratis digitalt konto kommer kontot och personuppgifter kopplade till detta finnas kvar under en initial period om 24 månader, oavsett om du använder kontot eller inte. Om du efter den initiala 24-månadersperioden inte använder ditt konto under en period om 6 månader kommer kontot och personuppgifter kopplade till detta att raderas. 

Vi sparar information om dina köp/transaktioner i 7 år för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

Kontaktpersoner hos företag - event

Om vi behandlar dina personuppgifter som representant för ett företag i samband med ett event som du deltar vid, kan dina kontaktuppgifter komma att sparas för att rikta marknadsföring till dig (i din yrkesroll) upp till 36 månader efter avslutat event. 

Prospekt

Vi kan komma att samla in företagsrepresentanters kontaktuppgifter från externa källor för att marknadsföra våra tjänster och produkter via telefon eller mejl. Vi sparar normalt uppgifter om dessa prospekt i 12 månader från tidpunkten för insamlingen.

Intresseanmälningar

Om du har lämnat dina kontaktuppgifter i samband med att du gjort en intresseanmälan till en av våra tjänster sparar vi dina uppgifter i 24 månader efter insamlingstillfället.

Om du har lämnat dina uppgifter för att få tillgång till en artikel på Facebook sparar vi dina uppgifter i 13 månader efter insamlingstillfället.

Uppgifter som förekommer i samtalsinspelningar

Vi sparar samtalsinspelningar i upp till 3 månader från inspelningstillfället.

Vid begäran om radering

Om du begär radering av dina uppgifter kommer vi att dokumentera ärendet och behålla detta under 6 månader, för att vi ska kunna visa att vi har hanterat din begäran.

Uppgifter som behandlas av vårt dataskyddsombud

Om du kontaktar vårt dataskyddsombud med en fråga, synpunkt eller liknande kommer dataskyddsombudet normalt att spara uppgifterna i ärendet under 6 månader efter att ärendet avslutats.

Övrigt

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vid analys av kundinsikt, trender m.m. använder vi i största möjliga utsträckning anonym data som inte kan knytas till en individ. 

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist, om du har en skuld till oss eller om du har samtyckt till det. 

Engelsk version

English version

For English version click here

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Generellt

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla ändringar i våra tjänster eller om vi bedömer att vi kan förtydliga och förbättra informationen. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst ned i policyn. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft om det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi på Bonnier News behandlar dina personuppgifter.

Senaste version

Policyn uppdaterades senast den: 1 februari 2023