PersonuppgiftspolicyKakpolicyHantera personuppgifterHantera nyhetsbrevVanliga frågor om annonseringKontakta oss
Bonnier News och Gota Media - Annonsföretag kontaktpersoner

Introduktion och sammanfattning

Till vem riktar sig denna personuppgiftspolicy?

I denna personuppgiftspolicy har Bonnier News och Gota Media samlat information om hur vi gemensamt behandlar personuppgifter som avser kontaktpersoner hos våra annonsörer (företagskunder).

Personuppgiftsansvarig och kontakt

Bonnier News AB, org. nr. 559080-0917, och Gota Media AB, org. nr. 556605-1073,  är gemensamt personuppgiftsansvariga för den behandling som beskrivs i denna policy. För den behandling som sker för fakturering och efterlevande av bokföringslagen är dock Bonnier News AB ensamt personuppgiftsansvarig.

Om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling, om du vill ha ett registerutdrag, begära radering eller i övrigt vill komma i kontakt med vårt gemensamma dataskyddsteam ber vi dig att skicka ett mejl till dataskydd.sales@bonniernews.se.

Sammanfattning av ändamål

Vi använder personuppgifter för följande ändamål.

  • Administrera kundrelationen med företaget som du representerar

  • Orderhantering i systemen

  • Fakturering (Bonnier News ensamt personuppgiftsansvarig)

  • Direktmarknadsföring och telefonförsäljning. Vänligen notera att telefonsamtal kan komma att spelas in. Om du har begärt att bli spärrad från direktmarknadsföring eller telemarketing sparar vi relevant kontaktuppgift i ett spärrfilter.

  • Kommunikation

  • Support. 

  • Kund- och marknadsundersökningar.

  • Administration av event och tävlingar.

  • Analys/statistik (”Business Intelligence”).

  • Tvister och verkställande av avtal samt regelefterlevnad.

Läs gärna mer om ändamålen under rubriken “Hur vi använder personuppgifter”. 

Kort om dina rättigheter 

Du har flera rättigheter under GDPR. Du har bland annat rätt att få en kopia på dina personuppgifter och, ibland, att få dina uppgifter raderade. Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring och telefonförsäljning, inklusive profilering för dessa ändamål. Om du har gett ditt samtycke för viss behandling har du alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Läs mer om vilka rättigheter du har och hur du tillvaratar dina rättigheter under rubriken “Dina rättigheter”.