PersonuppgiftspolicyCookiepolicyHantera personuppgifterHantera nyhetsbrevVanliga frågor om annonseringKontakta oss
Annonsföretag kontaktpersoner

Introduktion och sammanfattning

Till vem riktar sig denna personuppgiftspolicy?

I denna personuppgiftspolicy har vi samlat information om hur vi behandlar personuppgifter som avser kontaktpersoner hos våra annonsörer (företagskunder). 

Vänligen notera att den personuppgiftsbehandling som görs i samband med administrationen av en annons i en grundlagsskyddad tidning eller på en grundlagsskyddad sajt regleras uteslutande av den svenska tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen (TF/YGL). Sådan behandling omfattas därför inte av denna policy. Den personuppgiftsbehandling som vi utför i samband med direktmarknadsföring och eventverksamhet m.m. omfattas däremot av GDPR och denna policy.

Personuppgiftsansvarig och kontakt

Bonnier News AB, org. nr. 559080-0917, är personuppgiftsansvarig för den behandling som beskrivs i denna policy. 

Om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling, om du vill ha ett registerutdrag, begära radering eller i övrigt vill komma i kontakt med vårt dataskyddsteam ber vi dig att skicka ett mejl till dataskydd.sales@bonniernews.se.

Sammanfattning av ändamål

Vi använder personuppgifter för följande ändamål.

  • Direktmarknadsföring och telefonförsäljning. Vänligen notera att telefonsamtal kan komma att spelas in. Om du har begärt att bli spärrad från direktmarknadsföring eller telemarketing sparar vi relevant kontaktuppgift i ett spärrfilter. 

  • Support. 

  • Kund- och marknadsundersökningar.

  • Administration av event och tävlingar.

  • Analys/statistik (”Business Intelligence”).

  • Tvister och verkställande av avtal samt regelefterlevnad.

Läs gärna mer om ändamålen under rubriken “Hur vi använder personuppgifter”. 

Kort om dina rättigheter 

Du har flera rättigheter under GDPR. Du har bland annat rätt att få en kopia på dina personuppgifter och, ibland, att få dina uppgifter raderade. Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring och telefonförsäljning, inklusive profilering för dessa ändamål. Om du har gett ditt samtycke för viss behandling har du alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Läs mer om vilka rättigheter du har och hur du tillvaratar dina rättigheter under rubriken “Dina rättigheter”.