PersonuppgiftspolicyNOA GalleryCookiepolicyBonnierkoncernenHantera personuppgifterVanliga frågorHantera nyhetsbrevKontakta oss
Vanliga frågor om Bonnierkoncernens gemensamma personuppgiftshantering
Flera bolag som är majoritetsägda inom Bonnierkoncernen behandlar personuppgifter inom ramen för ett koncerngemensamt samarbete. Samarbetet administreras av Bonnier News AB. Nedan finns svar på några av de vanligaste frågorna rörande dataskydd och Bonnierbolagens gemensamma behandling av kunddata. För en mer heltäckande beskrivning, se vår personuppgiftspolicy för den gemensamma behandlingen.