PersonuppgiftspolicyNOA GalleryCookiepolicyBonnierkoncernenHantera personuppgifterVanliga frågorHantera nyhetsbrevKontakta oss
Personuppgiftspolicy för Bonnierbolagens gemensamma behandling av kund- och användardata

Inom Bonnierkoncernen finns ett antal bolag som erbjuder sina kunder en rad olika tjänster och produkter inom bl.a. nyhetsmedia- och förlagsverksamhet med fokus på den svenska marknaden. Vissa Bonnierbolag samarbetar för att upprätthålla en gemensam kunddatabas med god datakvalitet (information om vilka bolag som deltar finner du här). Genom samarbetet möjliggörs en effektiv och integritetsvänlig behandling av kund- och användardata eftersom vi delar på resurser och kompetens. I denna policy beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter inom ramen för detta samarbete.

Samarbetet administreras av Bonnier News AB som är personuppgiftsansvarig tillsammans med det Bonnierbolag där du är kund eller vars tjänster du använder. Om du har frågor kring den gemensamma behandlingen är du välkommen att kontakta Bonnier News AB:s centrala kundtjänst.

Om du har frågor kring ett Bonnierbolags marknadsföringsaktiviteter eller vilka cookies de använder på sina sajter får vi hänvisa dig till det aktuella Bonnierbolaget ifråga. Bonnier News AB utför som regel ingen egen direktmarknadsföring.

Läs gärna vidare för mer information om hur vi använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och hur du tillvaratar dina rättigheter.