PersonuppgiftspolicyNOA GalleryCookiepolicyBonnierkoncernenHantera personuppgifterVanliga frågorHantera nyhetsbrevKontakta oss
Bonnierkoncernens gemensamma kunddatabas

Inom Bonnierkoncernen samarbetar flera Bonnierbolag för att kvalitetssäkra kunddata och förbättra sina tjänster. Samarbetet avser dock bara en del av Bonnierbolagens data. All data finns således inte samlad centralt, och varje Bonnierbolag är personuppgiftsansvariga för sina kunders och användares data.

Den gemensamma kunddatabasen administreras av Bonnier News AB, som därför har ett gemensamt personuppgiftsansvar för databasen tillsammans med det Bonnierbolag där du är kund eller vars tjänster du använder. Läs mer om detta i vår personuppgiftspolicy för den gemensamma behandlingen eller på sidan med vanliga frågor.

Genom detta webbformulär kan du hantera de personuppgifter som behandlas inom ramen för det koncerngemensamma samarbetet, och tillvarata dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

För den data som behandlas av respektive Bonnierbolag, så ombeds du kontakta dem direkt. Kontaktinformation till de Bonnierbolag som deltar i samarbetet finns här.